Δ5(6)-Gestodene

Structure

Other Names & Identifiers

  • BP Gestodene Impurity L
  • 13-ethyl-17-hydroxy-18,19-dinor-17α-pregna-5,15-dien-20-yn-3-one

Limits

0.15%

References

  1. British Pharmacopoeia 2017: Gestodene monograph.
  2. (View all citations for this reference)